Utanmaz Kadın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Utanmaz Kadın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Utanmaz kadın" genellikle ahlaki normları veya toplumsal değerleri çiğneyen, cüretkar veya saygısız bir şekilde davranan bir kadını tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu terim, bir kadının utanç veya çekinme duygusunu göstermeden veya umursamadan sosyal veya cinsel tabuları ihlal ettiğini vurgular. "Utanmaz kadın" ifadesi, kadının toplumsal beklentilere veya ahlaki standartlara uymadığı durumları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Bu deyim, çoğu toplumda olumsuz bir anlam taşır ve bir kadının davranışlarını veya tutumunu eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılabilir. "Utanmaz kadın" terimi, kadının toplumun ondan beklediği davranışlardan saparak, kendine özgü veya çekingen olmayan bir tutum sergilediği durumları ifade ederken, aynı zamanda cinsiyet ve toplumsal normlar hakkında da yorumlar içerebilir. Bu ifadeyi kullanırken, cinsiyet eşitliği ve saygı değerleri konusundaki hassasiyeti gözetmek önemlidir.

Hakaret mi?


Utanmaz Kadın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, paylaşımlardaki ifadeler (Sosyal medyada müştekiye hitaben: Utanmaz kadın seni, ... denen münafık, ... münafık olduğunu bil, pornografik bir görüntü, pornografik pozlar, pornografik hareketler) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz ve eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz. Bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu suretle hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı anlaşıldığından....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2034 Karar: 2017/9550 Tarih: 25.09.2017

"Utanmaz Kadın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.