Memleketi Satmadın Mı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Memleketi Satmadın Mı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Birinin vatansever olmadığı veya vatanını yabancılara peşkeş çektiği anlamına gelir. Bu cümle genellikle bir eleştiri veya suçlama olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Memleketi Satmadın Mı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan ...'in vaatlerine yönelik yaptığı konuşma sırasında “Bu kadar atan adam hiç görmedim kardeşim, bu ne kadar atıyor ya, bu Başbakanı da geçti yav, ne atıyorsun kardeşim, bu memleket senin ne mal olduğunu biliyor, senin kumaşın belli hemşerim, dün sattın bu vatandaşı, sen dün neredeydin... 'in taşeronluğu yapmadın mı, bu memleketi satmadın mı, bu tüylenmedi ya onu da cılk çıkartıyorsun, orayı da kokutuyorsun, burayı da kokutuyorsun be kardeşim" şeklindeki ifadeler kullanarak katılana yönelik eleştiri sınırlarını aşmadığı, sanığın sözlerinin yorum ve eleştiri niteliğinde olması, hem bir politikacı hem de Belediye Başkanı olan katılanın sürekli toplum önünde olması nedeniyle eleştirilere açık olmasının zorunluluğu, bu tarz söylemlerin AIHM kararlarında da belirtilen şok edici, incitici ve sert eleştiriler kapsamında kalması nedenleri ile atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3759 Karar: 2018/2281 Tarih: 21.02.2018

"Memleketi Satmadın Mı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.