İşe Yaramaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşe Yaramaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İşe yaramaz" ifadesi, argo bir dil kullanımıyla ve olumsuz bir anlam taşıyarak, bir kişinin veya nesnenin değersiz, faydasız veya başarısız olduğunu ifade eder. Bu ifade, genellikle alaycı veya küçümseyici bir tonla kullanılır ve kişiyi veya nesneyi aşağılamayı amaçlar.

Hakaret mi?


İşe Yaramaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın sosyal çalışmacı olarak görev yapan katılana hitaben "Ben gideyim artık... abi sıkıldı, sana bir şey söyleyeyim mi abi, sen buradan boşuna maaş alıyorsun, sen ne psikologsun ne de insanların sorununun çözümü için uğraşıyorsun, burada bedavadan maaş alıyorsun, sana ben soracağım, yapacağımı biliyorum ben sana, seni her tarafa şikâyet edeceğim, sen bir işe yaramazsın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18488 Karar: 2019/1388 Tarih: 15.01.2019

Karar #2

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen işe yaramaz adamsın" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/17995 Karar 2020/4091 Tarih: 10.02.2020

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan ...'e söylediği "Yazmazsan yazma, ...'e gelen doktorlardan hiçbiri işe yaramıyor" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1903 Karar: 2018/1814 Tarih: 14.02.2018

"İşe Yaramaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.