Adam Değilsiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Değilsiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam değilsiniz" ifadesi, Türkçede bir kişiye yönelik olumsuz bir eleştiri içerir ve saygısızlık olarak algılanabilir. "Adam değilsin" ifadesinin çoğul ve daha resmi bir şekilde kullanılmasıdır. Genellikle, bir kişinin ya da bir grup insanın beklenen davranış ve sorumlulukları yerine getirmediği veya beklentilerin altında kaldığı durumlarda kullanılır. Bu ifade, kişilerin olgunluk, saygınlık veya dürüstlük gibi değerlere sahip olmadığına dikkat çekmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Adam değilsiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekilere söylediği kabul edilen sözlerin (Polislere hitaben: Siz korkaksınız, adam değilsiniz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3604 Karar: 2019/8139 Tarih: 02.05.2019

"Adam Değilsiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.