Götüme İğne Vurdurmaya Gelmedim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götüme İğne Vurdurmaya Gelmedim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Götüme İğne Vurdurmaya Gelmedim NE DEMEK, Türkçe bir deyimdir. İğne vurmak, iğne ile vücuda sıvı bir ilaç vermek anlamına gelir. Bu deyim, genellikle bir işi yapmaya isteksiz olduğunu veya bir şeyden rahatsız olduğunu belirtmek için kullanılır. Örneğin: Götüme iğne vurdurmaya gelmedim, burada çalışmaya geldim. Götüme iğne vurdurmaya gelmedim, seninle konuşmaya geldim. Bu deyimin tam olarak nereden kaynaklandığını bilmiyorum, ama belki de iğne vurdurmanın acı verici ve hoş olmayan bir şey olmasıyla ilgilidir.

Hakaret mi?


Götüme İğne Vurdurmaya Gelmedim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın hakkında reçete yazan doktora hitaben- "Ben götüme iğne vurdurmaya gelmedim" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7763 Karar: 2019/13039 Tarih: 25.09.2019

"Götüme İğne Vurdurmaya Gelmedim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.