Amına Koyarım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amına Koyarım"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amına koyarım" ifadesi, Türkçede oldukça argo ve küfürlü bir tabirdir. Bu ifade, cinsel bir tehdit ve saldırganlık içerir ve başka bir kişiye veya duruma karşı öfke, düşmanlık ve şiddetli bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı, saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amına koyarım kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık işletmekte olduğu lokantanın önüne park eden kamyonlara müdahale eden belediye zabıta görevlisi olan katılana "Zabıta bozuntusu geldin mi, benim mekânımı kapatacak adamın a.ına koyarım" şeklinde hakaret ettiği olayda, belediyenin ... tarihli cevabi yazısında katılanın suç tarihinde belediye zabıta memuru olarak çalıştığı ve belde merkezine park eden kamyonların düzeninin görevi dahilinde olduğu bildirilmesine rağmen katılanın böyle bir görevi olmadığı kabul edilerek hüküm kurulduğundan tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak olunmamış, sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 125/3-a maddesi yerine aynı kanunun 125/1. maddesiyle uygulama yapılarak eksik ceza tayini karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/27714 Karar: 2013/12525 Tarih: 13.05.2013

Karar #2

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre ... tarihli duruşmada tanık...'in sanığın jandarma komutanına "A.ına koyarım" dediğine yönelik anlatımı karşısında, mahkemenin sanık hakkında hakaret suçundan mahkumiyetine dair gerekçe ve uygulamasının yerinde olduğu anlaşılmakla, tebliğnamedeki hakaret suçundan bozma isteyen düşünceye katılınmayarak...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/11657 Karar:2021/2973 Tarih: 29.04.2021

Karar #3

Sanığın katılana hitaben sarf ettiği "Sen kim oluyorsun da benim aracımı bağlıyorsun? Bu arabayı bağlayacak adamın a... korum!" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide etmekten ziyade görevini yapmasına engel olmak amacını taşıması, sanık tarafından hemen sonra dile getirilen "Sen şu sicilini ver bana, sana göstereyim! Seni buradan sürdüreceğim!" biçimindeki ifadeler ile somut olayın özellikleri de gözetildiğinde, katılanın cinsel dokunulmazlığına yönelen, iç huzurunu bozmaya veya onda korku ve endişe yaratmaya objektif olarak elverişli nitelikteki inceleme konusu sözlerin bir bütün hâlinde görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/18-72 Karar: 2021/190 Tarih: 29.04.2021

"Amına Koyarım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.