Çete

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çete"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çete" genellikle organize bir şekilde suç işlemek, suç faaliyetleri gerçekleştirmek veya illegal amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş bir grup kişiyi ifade eder. Bu grup, çoğu zaman suç işlemek veya başka türden yasadışı faaliyetlerde bulunmak amacıyla bir araya gelir. "Çete" terimi, suç örgütleri veya suç grupları için kullanılabileceği gibi, aynı zamanda sadece arkadaş grubu veya belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanlar için de kullanılabilir. Terim, genellikle olumsuz bir çağrışım taşır ve suçla ilişkilendirilir.

Hakaret mi?


Çete kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın davalılar vekili sıfatıyla bulunduğu sulh hukuk mahkemesinin duruşmasında katılanlara yönelik söylediği "Bu durum organize bir suç örgütü tarafından, içinde hâkim, savcı ve avukatların da bulunduğu, vekâletnamesi olmayan Avukat: ... ve Avukat...'in de olduğu bir çete tarafından şantaj yapıldığı" şeklindeki ifadelerinin taraflar arasındaki dava dosyaları da incelenerek TCK'nın 128. maddesi kapsamında iddia ve savunma dokunulmazlığı sınırları içinde kalıp kalmadığı hususunun tartışılmaması kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40192 Karar: 2017/12069 Tarih: 31.10.2017

Karar #2

Sanığın TV programında parti değiştiren siyasiyi hedef alarak sarf ettiği "Şimdi öncelikle şunun altını çizeyim, bu ülkenin ülkücü gençleri de solcu gençleri de çete değildir. Asil çete olan bu ülkücü gençleri kullanıp, solcu gençleri kullanıp onun üzerinde makam mevki elde eden ... gibi insanlardır" şeklindeki sözlere ilişkin) hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı anlaşıldığından, sanıkların beraatleri yerine mahkumiyetlerine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/24 Karar: 2018/4861 Tarih: 03.04.2018

Karar #3

Sanıkların günlük ... Gazetesi'nin ... tarihli nüshasındaki suça konu haber yazısında "Danıştay Saldırısı" ve "Ergenekon" davalarıyla bağlantı kurularak "Çete üyesi" sıfatıyla katılanın isminin açıkça anılıp fotoğrafı ile birlikte yayınlamaktan ibaret eylemlerinde, katılan hakkında kullanılan ifadelerin haber verme ve eleştiri sınırlarını aşarak küçük düşürücü değer yargılarım taşıdığı, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu ve TCK'nın 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, oluşa uymayan ve yersiz gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25910 Karar: 2013/4246 Tarih: 04.03.2013

"Çete" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.