Dört Ayak Üstüne Düşen Başkan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dört Ayak Üstüne Düşen Başkan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dört ayak üstüne düşmek, en tehlikeli durumlardan bile maddi ya da manevi zarar görmeden sıyrılmayı başaran insanlar için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, kedilerin yüksekten düşerken dört ayakları üzerine inebilme yeteneğinden esinlenmiştir.

Hakaret mi?


Dört Ayak Üstüne Düşen Başkan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın internet sitesinde yazmış olduğu köşe yazısı (Belediye Başkanına hitaben: Dört ayaküstüne düşen başkan) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16765 Karar: 2018/16481 Tarih: 05.12.2018

"Dört Ayak Üstüne Düşen Başkan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.