Bu İşi Yapamıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu İşi Yapamıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu İşi Yapamıyorsun" ifadesi, bir kişiye veya kişilere belirli bir görevi, işi veya sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getiremediğini veya yeteneksiz olduğunu ima etmek veya açıkça ifade etmek için kullanılır. Bu ifade genellikle eleştiri veya hayal kırıklığı ifade etmek amacıyla kullanılır.

Örnek olarak, bir kişiye "Bu projeyi düzgün bir şekilde yönetemiyorsun" denildiğinde, o kişinin proje yönetme yeteneklerinin yetersiz olduğu ve beklentileri karşılayamadığı ifade edilmiş olur. Bu ifade aynı zamanda daha geniş bir bağlamda, birinin yeteneklerinin veya kapasitesinin belirli bir görevi yerine getirmeye uygun olmadığını ifade etmek için de kullanılabilir. "Bu İşi Yapamıyorsun" ifadesi genellikle motive edici değil, eleştiri veya olumsuz bir geri bildirim amacıyla kullanılır ve karşı tarafa başarısızlık veya yetersizlik hissi verebilir.

Hakaret mi?


Bu İşi Yapamıyorsun hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Seviyesiz, terbiyesiz, fabrika kökenlisin, bu işi yapamıyorsun" şeklindeki sözlerin muhatap onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16680 Karar: 2022/18048 Tarih: 26.09.2022

"Bu İşi Yapamıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.