Hakime Talimat Verilmiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakime Talimat Verilmiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakime Talimat Verilmiş" ifadesi, yargıcın bağımsızlığını kaybettiği ve başka bir otoritenin yönlendirmesi altında hareket ettiği durumu eleştirir.

Hakaret mi?


Hakime Talimat Verilmiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi olan katılan beş şüphelinin de tutuklanmasına karar verdiği anda şüphelilerin isimleri ekrana yansıyınca sanığın "hakim isimleri söylemeden katip beş kişinin de ismini yazdı, demek ki katip bu beş kişinin tutuklanacağını biliyordu, dolayısıyla hakime de talimat verilerek bu söylenmiştir. Hakimi de katibi de reddediyorum" şeklinde sözler sarf etmesi karşısında, eylem bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın hâkimin reddi yönünde talep bildirirken katılan hâkime yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/19753 Karar: 2014/4373 Tarih: 12.02.2014

"Hakime Talimat Verilmiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.