Bayan Görünce Ağzının Suyu Akıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bayan Görünce Ağzının Suyu Akıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bayan görünce ağzının suyu akıyor" ifadesi, cinsel içerikli bir ifade olup, bir erkeğin bir kadını görünce kendisine hakim olamayarak cinsel dürtüleriyle ilgili bir ima taşır. Bu ifade, erkeklerin kadınlara yönelik cinsel isteklerini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir ve genellikle olumsuz bir şekilde algılanır. Bu ifade, bir kadının sadece cinsel nesne olarak görüldüğünü ve kadına saygısızlık edildiğini gösterir. Bu nedenle, bu ifadenin kullanımı özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır.

Hakaret mi?


Bayan görünce ağzının suyu akıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın bir bayan tarafından hakkında yapılan şikâyet üzerine kendisini karakola ifadeye davet eden katılan polis memuruna yönelik telefonda söylediği kabul edilen "Polis değil misiniz, bir bayan görünce ağzınızın suyu akıyor, yamuluyorsunuz, yanına bir kadın gelince hemen değişiyorsunuz" şeklindeki sözlerin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba, nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39145 Karar: 2014/33678 Tarih: 20.11.2014

"Bayan Görünce Ağzının Suyu Akıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.