Kamuyu Yedin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kamuyu Yedin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kamuyu yedin" tabiri, bir kişi veya grup tarafından kamu kaynaklarının haksız veya istismar edici bir şekilde kullanılması anlamına gelir. Bu ifade genellikle yetkililerin veya kamu görevlilerinin, kendilerine verilen yetki ve kaynakları kişisel çıkarları veya kâr elde etmek amacıyla kötüye kullanması durumunda kullanılır. Bu tür durumlar, kamu güvenini sarsabilir, kaynakların adil ve etkili bir şekilde dağıtılmasını engelleyebilir ve toplumsal adaleti zedeleme potansiyeline sahiptir.

"Kamuyu yedin" ifadesi, genellikle yolsuzluk, rüşvet, kaynak israfı ve kamu malını kişisel kazanç için kullanma gibi durumları ifade etmek için kullanılır. Bu tür eylemler, devletin ve toplumun genel çıkarlarına zarar verirken, sınırlı kamu kaynaklarının adil ve etkili bir şekilde kullanılmasını engeller. Kamu hizmetlerinin verimli ve dürüst bir şekilde yürütülmesi, "kamuyu yememek" ve etik değerlere saygı göstermek açısından önemlidir, böylece toplumun güveni korunur ve kaynaklar sürdürülebilir şekilde kullanılır.

Hakaret mi?


Kamuyu Yedin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe içeriğine göre ve sanığın söylediği kabul edilen "Sen boş avrat kullanarak beleşten maaş alıyorsun, kamuyu yedin" şeklindeki kaba, nezaket dışı ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7094 Karar: 2015/11248 Tarih: 17.11.2015

"Kamuyu Yedin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.