Pis Bir İftirada Bulunuyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pis Bir İftirada Bulunuyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pis bir iftirada bulunuyorsunuz," ifadesi, bir kişiye yöneltilen iddiaların gerçek dışı, yalan veya ahlaki değerlere aykırı olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. "İftira," bir kişi veya grubun itibarını zedelemek veya aşağılamak amacıyla bilinçli olarak yalan beyanlarda bulunma eylemidir. "Pis bir iftirada bulunuyorsunuz" ifadesiyle, kişi, iddiaların sadece yanıltıcı veya düşmanca olmadığını, aynı zamanda ahlaki değerlere de aykırı ve kabul edilemez olduğunu belirtir.

Bu ifade, ciddi bir suçlama veya yalan beyan karşısında tepki gösterirken kullanılabilir. İftira yapmak, kişiler ve ilişkiler arasında güveni sarsabilir, itibarı zedeleyebilir ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. "Pis bir iftirada bulunuyorsunuz" ifadesi, durumun ciddiyetini vurgulayarak, gerçek olmayan veya haksız yere yapılan suçlamalara tepki göstermeyi amaçlar. Bu ifade, iletişimde dürüstlüğü ve adil davranışı savunmayı yansıtır.

Hakaret mi?


Pis Bir İftirada Bulunuyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın duruşma sırasında karşı taraf vekili olan katılana karşı "İki senedir pis bir iftirada bulunuyorsunuz" şeklinde söylediği sözün kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5979 Karar: 2015/9231 Tarih: 27.10.2015

"Pis Bir İftirada Bulunuyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.