Beş Kuruşu Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beş Kuruşu Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beş kuruşu yok" ifadesi, kişinin hiç parası olmadığını veya çok az parası olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin maddi durumunun çok kötü olduğunu ve parasal zorluklar yaşadığını anlatmak için kullanılır.

"Beş kuruşu yok" ifadesi, genellikle maddi sıkıntılarını ifade etmek isteyen bir kişi tarafından kullanılır ve o kişinin geçim sıkıntısı çektiği anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin maddi durumunu anlamak ve ona yardımcı olmak için kullanılabilir. Ancak, bu ifade bazen alaycı bir şekilde kullanılabilir, bu nedenle kullanmadan önce konuştuğunuz kişinin durumunu ve hislerini dikkate almanız önemlidir.

Hakaret mi?


Beş kuruşu yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in kamuoyu tarafından tanınan, özellikle magazin basımı tarafından zaman zaman haberleri yapılan katılan ...'in bir dönem arkadaşlık ilişkisi yaşadığı sanık... ile yaptığı söyleşiyi... Gazetesi'nin 2. sayfasındaki magazin haberleri içerikli köşede "...'in beş kuruşu yok" başlıklı haberde yayınladığı olayda, haber içeriğinin görünür gerçeğe uygun olması, kamuya mal olmuş katılanın haberinin yapılmasında toplumsal ilginin bulunması, haberi yapılan komunun güncel olması, haberde kullanılan ifadelerin habere konu olayla fikri bağlantısının bulunması, haberin verilişinde abartılı, saldırgan ve tahkir edici bir dil kullanılmayıp ölçülülük ilkesinin ihlal edilmemiş olması karşısında, yayınlanan haberin basının haber verme hakkı sınırları içerisinde kalması sebebiyle, katılanın özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğinin kabulünün mümkün olmadığı gibi haberde yer alan sözler katılanın küçük düşmesine yol açan değer yargısı içerecek, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmayıp kullanılan üslupla konunun okuyucuya aktarılması sırasında hukuka uygun çerçevenin dışına çıkılmadığı anlaşılmakla katılanın hakarete uğradığından da söz edilemeyeceğin- den, yapılan yargılama sonucunda sanıklara yüklenen suçların ya- sal unsurlarının oluşmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin sanıklara atılı suçların sabit olduğuna ilişkin ve yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin (beraat) isteme uygun olarak onanmasına...

Yargıtay 12. CD Esas: 2012/19747 Karar: 2012/18220 Tarih: 11.09.2012

"Beş Kuruşu Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.