Menopozlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Menopozlu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Menopozlu," kadınların yaşlandıkça yaşadığı bir dönem olan menopoz ile ilişkilendirilen bir ifadedir. Menopoz, kadınların üreme yeteneklerinin sona erdiği dönemdir. Genellikle 45 ila 55 yaş arasında gerçekleşir ve kadının yumurtalıklarının fonksiyonlarının durduğu dönemi ifade eder. Bu dönemde adet dönemleri sona erer ve doğurganlık yeteneği kaybolur. "Menopozlu" ifadesi, argo veya esprili bir dille kullanıldığında, yaşlılıkla ilgili olumsuz veya alaycı bir şekilde kullanılabilir.

Hakaret mi?


Menopozlu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın mağdura yönelttiği "Menopozlu kadın, kaşın gözün oynuyor " şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba, nezaket dışı sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle hakaret suçundan mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2631 Karar: 2019/16047 Tarih: 12.11.2019

"Menopozlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.