Dinini Kitabını Sinkaf Ederim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dinini Kitabını Sinkaf Ederim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dinini kitabını sinkaf ederim", argo bir ifade olup, bir kişinin veya grubun dini inançlarını veya değerlerini küçümseyici bir şekilde reddettiğini veya istismar ettiğini ifade etmek için kullanılan sert bir söz öbeğidir. Bu tabir, bir kişinin dini inançlarına karşı aldırmaz bir tavır sergilediğini veya ciddiye almadığını belirtirken, bu tür bir davranışı eleştirmek veya alay etmek amacı taşır. "Dinini kitabını sinkaf ederim" ifadesi, kişinin dini inançlarını ve değerlerini aşağılama veya küçümseme amacı taşıyan kaba bir ifadedir.

Bu ifade, genellikle tartışma veya anlaşmazlık durumlarında kullanılırken, bir kişinin dini inançlarını ciddiye almadığını veya dini değerlerine karşı gelmeyi amaçladığını ifade eder. "Dinini kitabını sinkaf ederim" ifadesi, dinin veya inancın kutsallığını ve saygınlığını zedelemeyi hedeflerken, aynı zamanda karşınızdaki kişinin duygularını incitebileceği ve saygısızlık olarak algılanabileceği bir ifadedir. Bu tür argo ifadelerin kullanımından kaçınılmalı ve iletişimde saygılı bir dil kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Dinini Kitabını Sinkaf Ederim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın şikâyetçiye "Dinini kitabını sinkaf ederim" biçimindeki sözlerle hakaret eyleminin TCK'nın 125/3-c maddesindeki kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25268 Karar: 2015/1237 Tarih: 11.05.2015

"Dinini Kitabını Sinkaf Ederim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.