Eskort

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eskort"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eskort" terimi, genellikle cinsel hizmetler sunan veya cinsel olarak eşlik eden bireyleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Eskortlar, genellikle para karşılığında, randevular, toplantılar veya etkinlikler gibi çeşitli sosyal veya özel durumlar için kişisel eşlik sağlarlar. Ancak, bu terim bazen daha geniş anlamda bir kişinin eşlik ettiği veya refakat ettiği durumları ifade etmek için de kullanılabilir.

Eskortluk faaliyetleri yasalar ve toplumsal normlar bakımından ülkeden ülkeye büyük ölçüde farklılık gösterir. Bazı bölgelerde eskort hizmetleri yasal olabilirken, diğer bölgelerde cinsel hizmetler veya fuhuş yasak olabilir. Eskortluk, bazen bir kişinin kendi tercihi doğrultusunda bir meslek olarak seçtiği bir faaliyet olabilirken, bazen zorla veya zor durumlar altında yapılan bir aktivite de olabilir.

Hakaret mi?


Eskort kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sen eskort değil misin) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42580 Karar: 2017/14404 Tarih: 06.12.2017

"Eskort" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.