Leş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Leş "
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Leş, kokmuş hayvan ölüsü demek. Ayrıca çok kötü kokan bir şey, çok sevilmeyen veya can sıkan bir kişi veya uyarıcı etkisiyle duyarsızlaşmış bir kişi için de kullanılır. Leş kelimesi bazı atasözü ve deyimlerde de geçer, örneğin leş gibi sarhoş veya leş kargası.

Hakaret mi?


Leş kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hitaben "BOP’un leş başkanı" şeklinde yazı yayınlanmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/5112 Karar: 2017/3545 Tarih: 03.04.2017

"Leş " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.