Karı Satıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Satıyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı satmak, bir kadını para karşılığında cinsel ilişkiye zorlamak veya fuhuş yapmasını sağlamak anlamına gelir. Bu faaliyet, hem yasal hem de etik açıdan ciddi bir suçtur ve toplumda büyük bir tepkiyle karşılanır. Karı satmak, bir kadının bedenini ticari bir meta gibi kullanmak demektir ve kadınların onurunu, özgürlüğünü ve insan haklarını ihlal etmektedir.

Karı satmanın yasal açıdan değerlendirildiğinde, hemen hemen tüm ülkelerde fuhuşun yasak olduğunu görmekteyiz. Bu faaliyet, insan ticareti, cinsel sömürü ve kadınların istismarı gibi suçlarla ilişkilendirilir. Yasalar, karı satanları ve bu suçla ilişkili olanları ciddi cezalarla karşı karşıya bırakır. Ayrıca, bu suçla mücadele etmek için çeşitli kurumlar ve sivil toplum örgütleri faaliyet göstermektedir. Etik açıdan değerlendirildiğinde, karı satmak insanlık dışı ve ahlaki bir suçtur. Bir kadının bedenini satın almak veya satmak, onun bir insan olarak değil, bir nesne olarak görülmesine ve insan haklarının ihlal edilmesine neden olur. Bu faaliyet, eşitlik, saygı ve insanlık değerlerine aykırıdır. Toplumun bu tür suçlara karşı bilinçlenmesi ve kadınların haklarını koruması önemlidir.

Hakaret mi?


Karı Satıyor  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hakaret eylemini (Sanık tarafından, hakkında işlem yapan polislere hitaben: Polis... Bar'dan rüşvet yiyor, barda karı satıyorlar, polis bir şey yapmıyor, polis karı satıyor, benimle niye uğraşıyorsunuz, gidin karı satanlarla uğraşın) birden fazla görevliye karşı bir suç işleme kararının icrası kapsamında tek bir fiil ile gerçekleştirmesine karşın TCK'nın 43/2. maddesinin uygulanmaması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16013 Karar: 2022/13196 Tarih: 25.05.2022

"Karı Satıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.