Cahil Cahil Konuşma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cahil Cahil Konuşma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cahil cahil konuşma" deyimi, bir konuda yeterli bilgiye sahip olmayan bir kişinin o konu hakkında gereksiz veya yanlış yorumlar yaparak konuşmasını engellemek için kullanılan bir ifadedir. Bu deyim, bir kişinin yetersiz bilgiye sahip olduğu bir konuda fikir beyan etmesi veya kararlar alması durumunda yanlış sonuçlar doğurabileceği ve bu nedenle susması gerektiği anlamına gelir. Bu ifade ayrıca, bir konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan önyargılı veya haksız yargılarda bulunmanın yanlış olduğunu vurgulamak için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Cahil cahil konuşma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediğini ikrar ettiği "Cahil cahil konuşma biçimindeki kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25786 Karar: 2016/6526 Tarih: 31.03.2016

"Cahil Cahil Konuşma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.