Bilgi Sızdırdı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bilgi Sızdırdı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bilgi sızdırdı" ifadesi, bir kişinin gizli veya özel bilgileri başka bir kişi veya kişilere verdiğini veya açıkladığını ifade eder. Bu ifade, genellikle özel bir organizasyon veya şirkette çalışan bir kişinin, kurumun bilgilerini veya ticari sırlarını bir şekilde ifşa ettiğinde kullanılır.

Bilgi sızdırmak, birçok durumda yasa dışıdır ve sızdıran kişi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle, gizli tutulması gereken bilgilerin korunması önemlidir ve bu bilgilerin sızdırılmaması için gereken önlemler alınmalıdır.

Hakaret mi?


Bilgi sızdırdı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ayrıca Partisi... İlçe Teşkilatı çalışanımız *** Partisi İlçe teşkilatına bilgi sızdırdığı için görevinden alınmıştır) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/5598 Karar: 2018/6990 Tarih: 08.05.2018

"Bilgi Sızdırdı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.