Siz Kimsiniz Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siz Kimsiniz Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Siz kimsiniz lan?" ifadesi, argo bir dil kullanımını içeren ve karşıdaki kişinin kimliğini sorgulayan, alaycı veya küçümseyici bir ifadedir. "Lan" kelimesi, argo dilde yaygın olarak kullanılan bir vurgu sözcüğüdür ve genellikle cümleye daha güçlü bir ton veya duygu katmak için kullanılır. Bu ifadeyle kişi, muhatabının kim olduğunu, neden konuştuğunu veya yetkisi olduğunu sorgular ve bunu hoşgörüsüz bir dil kullanarak ifade eder.

Hakaret mi?


Siz Kimsiniz Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında üzerine atılı hakaret suçlamasını kabul etmemesi, mağdurlar tarafından sanığın olay sırasında söylediği iddia olunan "Siz kimsiniz lan" şeklindeki sözlerin mağdurları onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı ve dosya içerisindeki olay tutanağı ile mağdurların olayın hemen akabinde kolluk tarafından alınan beyanlarında sanığın sinkaflı sözlerle mağdurlara hakaret ettiğine yönelik bir anlatımlarının bulunmaması karşısında, sanığın beraati yerine yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16651 Karar: 2022/16978 Tarih: 05.07.2022

"Siz Kimsiniz Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.