Siz Adamı PKK’lı Yaparsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siz Adamı PKK'lı Yaparsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Siz Adamı PKK'lı Yaparsınız" ifadesi, genellikle bir kişiyi veya bir grubu, onların etkisi veya etkilemesi sonucu siyasi veya ideolojik olarak PKK veya benzeri terör örgütleri ile ilişkilendirmek veya onları bu tür örgütlere yakınlaştırmak amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin sözlerinin veya davranışlarının, terör örgütleriyle ilişkilendirilmesi veya onlara katılması anlamını taşır.

Ancak, "Siz Adamı PKK'lı Yaparsınız" ifadesi genellikle aşağılayıcı veya siyasi çekişme amacıyla kullanılır. Kişinin siyasi görüşlerini eleştirmek, aşağılamak veya karalama amacı taşıyabilir. Bu tür ifadeler olumsuz bir dil kullanmaktan kaçınılmalı ve hoşgörülü bir iletişim sağlamak için dikkatli olunmalıdır. Siyasi konularda sağduyulu ve yapıcı bir dil kullanmak, anlayışlı bir iletişimi teşvik etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Siz Adamı PKK'lı Yaparsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hız sınırının aşılması sebebiyle cezai işlem uygulayan trafik polislerine hitaben: Siz adamı PKK'lı yaparsınız) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/14184 Karar: 2019/1516 Tarih: 15.01.2019

"Siz Adamı PKK'lı Yaparsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.