Şapsal

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şapsal"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Şapsal", aptal, beceriksiz, tembel veya saf anlamına gelen bir sıfattır. Bu kelime, genellikle birine alaycı veya küçümseyici bir şekilde hitap etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Şapsal kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, şüphelinin kendisine ait Facebook hesabından müşteki hakkında yazdığı kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin (Devletin eksiklikleri mutlaka vardır ama sen de tam bir şapşala benziyorsun  gevşek herif müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının  oluşmadığı anlaşıldığından, kanun yararına bozma talebinin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7269 Karar: 2022/11479 Tarih: 08.06.2022

"Şapsal" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.