Karı mısın?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı mısın?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Karı mısın?" ifadesi, Türkçe argo dilde sıkça kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle şaşkınlık, hayret veya öfke gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. Sözcük anlamıyla "Kadın mısın?" demek olan bu ifade, aslında cinsiyetle ilgili bir soru değildir ve cinsiyetçi bir anlam taşımaz. Bu deyim, genellikle bir olay karşısında şaşkınlık veya hayret ifade etmek amacıyla kullanılır. Örneğin, birisi beklenmedik bir şekilde bir şey yaparsa veya bir olay gerçekleşirse, karşısındaki kişi "Karı mısın?" diyerek şaşkınlığını ifade edebilir. Bu ifade aynı zamanda bir şaka veya espri yaparken de kullanılabilir. Ancak, "Karı mısın?" ifadesi argo bir deyim olduğu için, herkes tarafından hoş karşılanmayabilir ve bazı kişileri rahatsız edebilir. Bu nedenle, bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmak ve karşınızdaki kişinin tepkisini gözlemlemek önemlidir. Sonuç olarak, "Karı mısın?" ifadesi Türkçe argo dilde sıkça kullanılan bir deyimdir. Şaşkınlık, hayret veya öfke gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. Ancak, bu ifadeyi kullanırken karşınızdaki kişinin tepkisini gözlemlemek ve dikkatli olmak önemlidir.

Hakaret mi?


Karı mısın? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın eve geç gelen karısı ... 'e sinirlenerek "Sen sokaklarda geziyorsun, sen işe mi gidiyorsun, eve geç geliyorsun, sen karı mısın, karılık mı yapıyorsun" ve kızı... 'e hitaben de "Sen tarikatçı mısın da türban takıyorsun" şeklinde söylediği kabul edilen sözlerinin eleştiri niteliğinde olması nedeniyle atılı hakaret suçunun öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4545 Karar: 2014/32765 Tarih: 12.11.2014

"Karı mısın?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.