Piç kurusu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Piç kurusu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Piç kurusu" argo ve küfür içeren bir ifadedir ve genellikle aile içi ilişkilere veya bir kişinin soyuna yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılır. Bu terim, bir kişinin anne veya babasının evlilik dışı ilişkisinden doğmuş olduğunu ifade eder. "Piç kurusu" terimi, toplum tarafından kabul görmeyen, ahlaki değerlere uygun olmayan veya toplumsal normlara aykırı bir durumu ifade etmek için kullanılır.

Bu terimin kullanımı oldukça aşağılayıcı ve saygısızdır ve karşısındaki kişiye hakaret etmek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilir. İnsanlar arasında sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurabilmek için saygılı ve hoşgörülü bir dilin tercih edilmesi önemlidir. Bu tür küfür ve hakaret içeren ifadeler, insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere, çatışmalara ve anlaşmazlıklara neden olabilir.

Hakaret mi?


Piç kurusu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana "Piç kurusu" dediği anlaşıldığından, hakaret suçlarının oluştuğuna yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/14169 Karar: 2015/5188 Tarih: 15.10.2015

"Piç kurusu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.