Hakkımı Gasp Ediyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hakkımı Gasp Ediyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hakkımı gasp ediyorsun" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, başkasının hakkını veya mülkiyetini haksız yere ele geçirdiğini veya çıkar sağladığını ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, birinin diğerine karşı haksız bir davranış sergilediğini, adaletsizlik yaptığını veya başkalarının haklarını ihlal ettiğini ima eder.

Bu deyim, genellikle haksızlık, adaletsizlik veya ihlal durumlarında kullanılırken, aynı zamanda karşısındaki kişiye karşı öfke veya tepki ifade edebilir. "Hakkımı gasp ediyorsun" ifadesi, hukuki, etik veya toplumsal normlara aykırı davranışları vurgulayarak, kişinin haklarına ve değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatır. Duygusal bir dil kullanmadan, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde iletişim kurmak, olumsuz durumların daha olumlu bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Hakkımı Gasp Ediyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, ilçe savcısı olarak görev yapan katılan Cumhuriyet savcısı...'in sanığın ifadesini aldığı sırada sanığın dosyaya sunduğu yazılı dilekçesinin aynen beyanına geçirilmesi isteğinin reddedilmesi sebebiyle çıkan tartışmada katılana hitaben söylediği "Bana bak, sen görevini yapmıyorsun, görevini yap, hakkımı gasp ediyorsun, senin gibi savcılar yüzünden hakkım gasp edildi, sizin gibiler yüzünden bu avukatlar zengin oluyor" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/11439 K 2015/10906 T: 11.1.2015

"Hakkımı Gasp Ediyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.