Sahte Evlilik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sahte Evlilik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sahte evlilik", genellikle yasal veya göçmenlik amaçları için gerçek bir evlilik gibi görünse de aslında başka bir amaçla yapılan evliliği ifade eder. Sahte evlilikler, genellikle bazı yasal veya mali avantajlar elde etmek, göçmenlik işlemlerini kolaylaştırmak veya diğer çıkarlar için yapılabilir.

Hakaret mi?


Sahte Evlilik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (SMS yoluyla, birlikte olduğu şahsın eşine hitaben: Şu sahteliliğe ne kadar devam edeceksin bilmiyorum, bizim 4 yıllık ilişkimizin arası- na sen girdin, bu saçmalığa son ver de bitsin artık) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10449 Karar: 2018/14289 Tarih: 05.11.2018

"Sahte Evlilik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.