Dini Alet Ederek Kendini Haklı Gösterme Çabası

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dini Alet Ederek Kendini Haklı Gösterme Çabası"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dini Alet Ederek Kendini Haklı Gösterme Çabası, bir kişinin veya grubun, kendi görüşlerini veya çıkarlarını desteklemek için dini değerleri veya inançları kullanması anlamına gelir.

Hakaret mi?


Dini Alet Ederek Kendini Haklı Gösterme Çabası kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Sen çok terbiyesiz, riyakâr, yalancı birisin ..., suratına da söyledim, yine söylüyorum, din tüccarlığı yapıyorsun, dini alet ederek kendini haklı gösterme çabalarında bundan biraz adam ol, bazı insanlar iki taraflı oynar, ama sen her taraflı oynuyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1547 Karar: 2019/11986 Tarih: 11.09.2019

"Dini Alet Ederek Kendini Haklı Gösterme Çabası" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.