Öğrencileri Köle Misali Azarlamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Öğrencileri Köle Misali Azarlamak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Öğrencileri Köle Misali Azarlamak" ifadesi, öğrencilere aşırı baskıcı, aşağılayıcı veya insanlık dışı bir şekilde davranmak anlamına gelir. Öğrencilerin eğitim yerine aşağılama veya zor kullanılarak kontrol edildiği bir durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Öğrencileri Köle Misali Azarlamak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcısı ve öğretim görevlisi olarak müştekiye aynı okulda olan sanığın Facebook isimli internet sitesi üzerinden, ... Meslek Yüksek Okulu adına açılmış grup hesabından tarihinde paylaştığı yazı içeriğinde "Müşteki hakkında dava açıldığını, okulu bir çiftlik gibi gördüğünü, öğrencileri köle misali azarlayıp hakaret ettiğini, öğrencileri sınıfta bırakmakla tehdit ettiğini, yetkilerini kötüye ve karları doğrultusunda kullandığını, kişisel egoları öğrencilerin üzerinde tatmin ederek eğitimciye yakışmayacak olan davranışlar sergilediğin kendisini sınava aldırtmadığını, müştekinin kendisine istediğimi sınıfta bırakır istediğimi geçiririm şeklinde sözler söylediğini, müştekinin okul idaresinde ve öğrenciler üzerinde keyfi tutumlar sergilediğini, okula devlet tarafından gönderilen ödeneklerin nasıl kullanıldığının hesabının sorulması gerektiğini ve söz konusu ödeneklerin kimlerin cebine indiğinin araştırılması gerektiği" şeklindeki sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/32354 Karar: 2016/14257 Tarih: 28.06.2016

"Öğrencileri Köle Misali Azarlamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.