Çap Sorunu Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çap Sorunu Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çap sorunu var" ifadesi genellikle bir şeyin veya birinin yetersiz veya eksik olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle bir nesnenin veya kişinin beklentilere veya gereksinimlere uygun olmadığını veya bir işin düzgün bir şekilde yapılamadığını ifade etmek amacıyla kullanılır. Örneğin, bir belgenin yazıldığı dili veya yazım kurallarını iyi yansıtmadığını söylemek için "Bu belgenin çevirisinde çap sorunu var" ifadesi kullanılabilir.

Hakaret mi?


Çap sorunu var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Haber içeriğindeki ifadeler (Internet haber sitesinde, Rektöre hitaben: Hocada çap sorunu mu var) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade öz- gürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/34105 Karar: 2017/13808 Tarih: 28.11.2017

"Çap Sorunu Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.