Haksız Dava Açmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haksız Dava Açmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haksız dava açmak," bir kişinin veya bir tarafın, gerçekçi veya meşru bir temele dayanmayan, dayanaksız veya yanlış nedenlerle dava açması anlamına gelir. Bu ifade, hukuki süreçlerin istismar edilmesi veya adaletin suiistimal edilmesi durumlarında kullanılır. Haksız dava açmak, gerçek hakları veya yasal korumaları olmayan bir konuyu mahkemeye taşıyarak, hem davalının hem de mahkemenin zamanını ve kaynaklarını boşa harcamak anlamına gelebilir.

Bir davanın haksız olduğu belirlendiğinde, bu genellikle davacının taleplerinin veya iddialarının yetersiz veya dayanıksız olduğu anlamına gelir. Haksız dava açmak, adil ve etik hukuki uygulamalara zarar verebilir ve mahkeme sistemini gereksiz şekilde meşgul edebilir. Hukuk sisteminin etkinliğini korumak ve kötü niyetli veya gereksiz davaları önlemek için, tarafların gerçekçi ve meşru nedenlere dayalı dava açmaları önemlidir.

Hakaret mi?


Haksız Dava Açmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan katılanın inceleme dışı bir soruşturma nedeniyle sanık hakkında mala zarar verme ve hakaret suçlarından iddianame düzenlerken sanığın şikâyetçi olduğu katılan ... hakkında hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması, iftira, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve hakaret suçlarından delil yetersizliği nedeniyle ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği, bu karara itiraz eden sanığın itiraz dilekçesinde katılana hitaben "... C. Savcısı... dosyaları karıştırıp iki önemli delili yok edip bir iddianame uydurup haksız dava açıyor" şeklinde ifadeler kullandığı olayda, sanığın katılana hakaret etme niyetinin olmadığına dair savunması ile itiraz dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı gözetildiğinde kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/4-618 Karar: 2021/575 Tarih: 18.11.2021

"Haksız Dava Açmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.