Ananızdan İsteyin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ananızdan İsteyin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ananızdan isteyin" Türkçe bir ifadedir ve genellikle birinden bir şey istemek veya talep etmek yerine, o kişinin kendi annesinden istemesi gerektiğini belirten mizaçlı bir ifadedir. Bu ifade, genellikle biraz kaba ve mecazi bir anlam taşır ve birinin başkasına haksız bir talepte bulunmasının hoş karşılanmadığını belirtmek için kullanılabilir. Aynı zamanda, birinin kendi ihtiyaçlarını veya isteklerini kendi ailesiyle çözmesi gerektiği anlamına da gelebilir.

Hakaret mi?


Ananızdan isteyin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanıkların müşteki polis memurlarının kimliklerini istemesi üzerine söyledikleri kabul edilen "Bizden kimlik isteyeceğinize gidin ananızdan isteyin" şeklindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37373 Karar: 2017/8357 Tarih: 22.06.2017

"Ananızdan İsteyin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.