Ne İşler Çeviriyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne İşler Çeviriyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne işler çeviriyorsun?" ifadesi genellikle bir kişinin veya bir grubun, gizli veya şüpheli işler yapmaktan veya açıkça görünmeyen faaliyetlerde bulunmaktan şüphelendiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin niyetlerini veya faaliyetlerini sorgulamak, anlamak veya eleştirmek amacıyla kullanılır.

"Ne işler çeviriyorsun?" tabiri genellikle alaycı bir ton taşır ve karşı tarafın faaliyetlerini sorgulamak veya eleştirmek amacı taşır. Ancak, ifadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir, çünkü alaycı bir dil içerebilir ve karşı tarafı rencide edebilir. İletişimde daha yapıcı bir dil kullanmak, açıklamaları yapıcı ve anlayışlı bir şekilde ifade etmek ve karşı tarafın duygularını gözetmek iletişimi daha olumlu hale getirebilir.

Hakaret mi?


Ne İşler Çeviriyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Zabit katibi olan katılanın telefonda görüştüğü sanığa masrafı yatırılmadığından dosyasının bilirkişiye gönderilmediğini beyan etmesi üzerine sanığın katılana hitaben söylediği "Canın istediği zaman başka avukatları arayıp onlara yapmaları gerekenleri söylüyorsun, kalemde ne işler çeviriyorsun" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3649 Karar: 2015/4924 Tarih: 09.09.2015

"Ne İşler Çeviriyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.