Fermuarını Açarak Al Bunu Da Çek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fermuarını Açarak Al Bunu Da Çek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fermuarını açarak 'Al bunu da çek'" ifadesi, birinin bir konuyu veya durumu daha da ileri götürmesini, başka bir boyuta taşımasını veya daha fazla belge, kanıt veya bilgi sunmasını istemek için kullanılabilir. Bu ifade, genellikle ironik veya sarkastik bir anlam taşıyarak, birinin söylediği veya yaptığı bir şeye şaşkınlık, alay veya eleştiri içeren bir tepki vermek amacıyla kullanılır. "Fermuarını açarak" kısmı, durumu abartarak, daha önce sunulan bilgilerin veya kanıtların yetersiz olduğu veya kabul edilemez olduğu anlamında olabilir.

Hakaret mi?


Fermuarını açarak al bunu da çek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın olayı kameraya çeken katılana karşı pantolonunun fermuarını açmaya çalışarak "Al bunu da çek" dediğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin cinsel amaç taşımadığı, TCK'nın 125/1. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu gözetilme- den, hatalı değerlendirmeyle hayasızca hareketlerde bulunma suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14066 Karar: 2021/13783 Tarih: 17.05.2021

"Fermuarını Açarak Al Bunu Da Çek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.