Sana Maneviyatı ve Dini Öğretmem Lazım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sana Maneviyatı ve Dini Öğretmem Lazım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sana maneviyatı ve dini öğretmem lazım" ifadesi, karşıdaki kişiye dini veya manevi değerler hakkında daha fazla bilgi veya anlayış kazandırılması gerektiğini ima eden bir ifadedir. Bu ifade, genellikle bir kişinin davranışlarının veya sözlerinin dini veya manevi değerlere aykırı olduğunu düşünen birinin kullanabileceği bir üsluptur.

Hakaret mi?


Sana Maneviyatı ve Dini Öğretmem Lazım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Senin dinin eksik maneviyatın eksik, benim üç tane dini kimliğim var, onları senin önüne koyarım, sana maneviyatı ve dini öğretmem lazım) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10532 Karar: 2018/13584 Tarih: 24.10.2018

"Sana Maneviyatı ve Dini Öğretmem Lazım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.