Müfettişliğini Bil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Müfettişliğini Bil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Müfettişliğini bil" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir grubun, başka bir kişinin veya grubun işlerini denetlemeye veya eleştirmeye çalışırken, kendi işlerinin de aynı şekilde eleştirilmeye açık olduğunu ima eden bir deyimdir. Bu ifade, eleştirilen kişinin veya grubun, kendi eksikliklerini veya hatalarını göz ardı etmeden, eleştiri yapana karşı bir çeşit uyarıda bulunduğunu ifade eder.

"Müfettişliğini bil" ifadesi, genellikle alaycı veya espri amacıyla kullanılır ve kişinin eleştiri yapmadan önce kendi durumunu değerlendirmesini veya eleştiri yapacağı kişinin yerine kendini koymasını vurgular. Bu terim, kişinin kendi davranışları veya işlerini eleştiriye açık tutmasını, başkalarını eleştirirken adil ve dürüst olmasını önemli kılar. Aynı zamanda, bu ifade insanların kendi tutumlarını sorgulamaları ve başkalarına karşı daha empatik ve anlayışlı olmalarını teşvik edebilir.

Hakaret mi?


Müfettişliğini Bil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İş yerinin ortağı ve yetkili müdürü olan sanığın iş yerinde denetim yaparak buna dair evrakları masasında hazırlayan katılan iş müfettişinden masasından kalkmasını istemesi, katılanın da kendisinin müfettiş olduğunu ve denetim yaptığını söyleyerek kalkmak istememesi üzerine sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen "Müfettişsen müfettişliğini bil, kalk oradan, müfettişsen bana ne" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/10322 Karar: 2013/23068 Tarih: 23.09.2013

"Müfettişliğini Bil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.