Kaç Günlük Memursunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaç Günlük Memursunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaç günlük memursunuz?" ifadesi, kişinin yeteneksizliği veya bilgisizliği hakkında alaycı ve aşağılayıcı bir şekilde soru sormak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Genellikle birisinin yaptığı işi veya bilgi seviyesini küçümsemek veya alay etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Kaç Günlük Memursunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekilere yönelik "Siz kaç günlük polis memurusunuz, kanunları sizden iyi bilirim" şeklindeki sözleri ile ardından kendisini tedavi etmeye çalışan doktora yönelik "Sen benim paramla burada çalışıyorsun, ben ne dersem onu yapacaksın" şeklindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/7644 Karar: 2020/909 Tarih: 15.01.2020

"Kaç Günlük Memursunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.