Lafı Nerenle Anlıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Lafı Nerenle Anlıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Lafı nerenle anlıyorsun?" deyimi, genellikle kişinin söylediklerini farklı bir şekilde yorumlayarak veya yanlış anlayarak espri yapmak veya alay etmek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, söylenen sözlerin tam olarak anlaşılmadığı veya yanlış anlamaların olduğu durumlarda kullanılır. Özellikle konuşma esnasında birisinin söylediklerine farklı bir bakış açısı getirerek karşı tarafı güldürmek veya düşündürmek amaçlanabilir.

Hakaret mi?


Lafı Nerenle Anlıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu olayda, sanığın katılana yönelik "Sen lafı nerenle anlıyorsun, terbiyesizlik yapma" şeklindeki sözlerin nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10915 Karar: 2020/14264 Tarih: 28.10.2020

"Lafı Nerenle Anlıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.