Cadı Kazanları Kaynatmış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cadı Kazanları Kaynatmış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cadı kazanları kaynatmış" ifadesi, bir kişinin ya da bir grup insanın kötü niyetli faaliyetler yürüttüğünü veya yasadışı işler çevirdiğini ima eden bir deyimdir. Bu ifade, genellikle bir yerde olup biten şüpheli veya gizli faaliyetleri tanımlamak için kullanılır.

Örneğin, bir kişi, birisi hakkında "Bu adam cadı kazanları kaynatıyor" derse, bu ifade o kişinin kötü niyetli veya yasadışı işler yürüttüğünü ima eder. Benzer şekilde, bir gazete haberi, bir yerde yapılan operasyonun sonucu olarak "Cadı kazanları kaynayan yerde büyük bir operasyon düzenlendi" şeklinde ifade edilebilir.

Bu ifade bir benzetme olarak kullanılır ve bir kişinin veya bir yerin, şüpheli veya gizli faaliyetleri yürüttüğünü vurgular. Ancak, bu ifade sadece şüphe ve ima üzerine kurulu bir ifadedir ve gerçekleri yansıtmayabilir, bu nedenle kullanımı dikkatli olmalıdır.

Hakaret mi?


Cadı kazanları kaynatmış hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Rektöre hitaben: Üniversitede cadı kazanları kaynatmış, iftira ve yalanlar üzerinden yönetmiş, hakkında yüzlerce mahkeme dosyası birikmiş, insanları huzursuz etmiş, korkutarak, inciterek ve öldürerek yönetmeyi başarı saymış bir Parti rektörüdür) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9004 Karar: 2015/13118 Tarih: 09.12.2015

"Cadı Kazanları Kaynatmış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.