İşkenceci

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşkenceci"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İşkenceci, işkence yapan kimse demektir. İşkence, bir kimseye maddi veya manevi olarak yapılan eziyettir. İşkence, insan haklarına aykırı bir suçtur. İşkence TCK kapsamında kamu görevlisinin işlediği suç tipine denir.

Hakaret mi?


İşkenceci kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan polis memuru ... 'in ise kovuşturma sırasındaki "bayanın üzerini güvenlik şubede aramak istedim, aratmak istemedi, üzerini arayınca da mutlu oldun mu şerefsiz işkenceci diyerek bana hakaret etti' şeklindeki beyanından sanığın sadece katılan polis memuru ...'e hakaret ettiği anlaşıldığı halde diğer katılan polisler ile müşteki polislere de hakaret ettiği gerekçesiyle cezasının TCK'nın 43. maddesi uyarınca arttırılması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2012/27846 Karar: 2014/2401 Tarih: 03.02.2014

"İşkenceci" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.