Fabrika Kökenli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fabrika Kökenli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fabrika Kökenli" ifadesi, bir kişinin veya bir şeyin orijini veya kaynağı olarak fabrikayı veya seri üretimi işaret eder. Genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin kendini özgün veya özgür düşünceye sahip olmaktan uzak bir şekilde, sıkıcı veya basit bir şekilde yetiştirildiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Fabrika Kökenli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Seviyesiz, terbiyesiz fabrika kökenlisin, bu işi yapamıyorsun" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmada gözetilmeden, sanığa beraatı yerine yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16680 Karar: 2022/18048 Tarih: 26.09.2022

"Fabrika Kökenli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.