Maşa

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maşa"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Maşa" ifadesi, bir kişinin veya grubun başkaları tarafından kullanıldığı veya manipüle edildiği durumları ifade eder. "Maşa" olarak adlandırılan kişi veya grup, genellikle kendi bağımsız iradesiyle değil, başkalarının etkisi altında olan veya kontrol edilen bir kişidir. "Maşa" ifadesiyle kişinin manipülasyon veya dış etki altında olduğu vurgulanır.

Hakaret mi?


Maşa kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği "Cezaevinde bir de maşası var, tombaladan müdür" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/71 Karar: 2020/7755 Tarih: 18.06.2020

"Maşa" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.