İkile

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İkile"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İkile" ifadesi, kararsızlık veya belirsizlik anlamına gelir. Bir konuda kesin bir tavır alamamak veya bir seçim yapmada güçlük çekmek anlamında kullanılır.

Hakaret mi?


İkile kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Arkadaşlarıyla alkol alarak çevreyi rahatsız eden sanığın görevli polis memuru olan katılan tarafından uyarılarak olay yerinden ayrılmalarının istenmesi üzerine "Uzatma, buradan ikile" şeklinde söz söylemekten ibaret eyleminin ne suretle mağdurun şeref ve saygınlığını zedelediği ve küçük düşürücü nitelikte olduğu açıklanıp tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/761 Karar: 2012/30713 Tarih: 18.12.2012

"İkile" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.