Komiser Olmuşsun Ama Adam Olamamışsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Komiser Olmuşsun Ama Adam Olamamışsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Komiser olmuşsun ama adam olamamışsın" ifadesi, bir kişinin belirli bir pozisyon veya makama yükselmesine rağmen, karakter veya davranış açısından beklentileri karşılayamadığını veya olgunluğa ulaşamadığını ifade eder. Bu deyim, kişinin sahip olduğu mevki veya yetkinliklere rağmen, olumsuz bir şekilde davrandığını veya beklenen davranış standartlarını yerine getiremediğini belirtir.

Bu ifade genellikle eleştirel veya alaycı bir tonla kullanılır ve kişinin sorumluluklarını veya etik davranışları yerine getiremediği durumları vurgular. "Komiser olmuşsun ama adam olamamışsın" ifadesi, birinin kendi pozisyonunu veya başkalarının beklentilerini suiistimal ettiği veya haksız kullandığı durumları eleştirmek amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda, kişinin sadece makamına odaklanarak gerçek değerleri veya insanlık haliyle bağdaşmayan davranışlar sergilediği durumları da ifade edebilir.

Hakaret mi?


Komiser Olmuşsun Ama Adam Olamamışsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın söylemlerinin (Sizde hiç vicdan yok mu, bu kadar ağır ceza yazılır mi, sen komiser olmuşsun ama adam olamamışsın) mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/1550 Karar: 2019/6620 Tarih: 03.04.2019

"Komiser Olmuşsun Ama Adam Olamamışsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.