Merdane

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Merdane"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Merdane" kelimesi, Türkçede argo bir tabir olarak kullanılan, hoş olmayan bir anlam taşıyan bir terimdir. Bu terim genellikle kaba bir dil kullanarak kişiyi veya bir durumu aşağılamak, aşağılayıcı bir şekilde hitap etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Merdane kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekilere söylediği kabul edilen "Sen kimsin lan, sesin çok çıkıyor merdane gibi” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/6039 Karar: 2020/1173 Tarih: 15.01.2020

"Merdane" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.