Sefil Bir Yaratık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sefil Bir Yaratık"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sefil bir yaratık" ifadesi, genellikle zayıf, güçsüz, çaresiz veya acınası bir durumda olan bir kişiyi veya varlığı tanımlamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu terim, kişinin sosyal, duygusal veya fiziksel açıdan kötü bir durumda olduğunu ifade ederken, onun içinde bulunduğu durumu vurgular.

"Sefil bir yaratık" terimi, genellikle olumsuz veya empatik bir tonla kullanılır ve kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu veya zor bir durumda olduğunu ifade ederken, aynı zamanda onun güçsüzlüğünü veya çaresizliğini vurgular. Bu ifade, başkalarının yardımına veya anlayışına ihtiyaç duyan kişilere duyarlılık gösterilmesini ve insanların zor durumda olanlara yardım etmeye teşvik edilmesini amaçlayabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılamak yerine empati ve yardımseverlik duygularını teşvik etmek amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Sefil Bir Yaratık kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Belediye Başkanı olan sanığın... tarihli belediye meclis toplantısında yapmış olduğu konuşmasında yer alan "Bir tane hilkat garibesi, insan ziyanlığı ,sefil bir yaratık, ahlaksız sefil bir yaratığa alet olmayın, o çektiğimi, benim arkadaşlarıma, etrafa yaptıklarını çekmeden ölmeyecek, bugün olur, yarın olur, ben, bulacak, ama benden, ama bir yerden cezasını, hele hele ben, benimle uğraşanı bırakın, onun Allah belasını verecek, ben zaten, vermezse ben de yapacağım, ben de vereceğim" şeklindeki sözleri ile müştekiye karşı hakaret ve tehdit suçlarını işlediği, şüpheli hakkında delillerin kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu, bu delillerin mahkemesince takdir ve değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/3850 Karar: 2019/15124 Tarih: 03.10.2019

"Sefil Bir Yaratık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.