Zekân Kıt

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zekân Kıt"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zekân kıt", genellikle bir kişinin düşünme veya anlama yeteneğinin sınırlı olduğunu, anlamakta zorluk çektiğini veya akıl yürütme becerisinin kısıtlı olduğunu ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin zeka düzeyinin düşük olduğunu veya bir konuyu anlamakta güçlük çektiğini vurgulamayı amaçlar. "Zekân kıt" terimi, eleştirel bir anlam taşırken, kişinin düşünme veya kavrama yeteneğinin sınırlı olduğunu belirtirken, aynı zamanda bu tür bir durumu vurgulamak amacını taşır.

Bu tabir, genellikle kişinin zeka veya anlama yeteneği ile ilgili olumsuz bir değerlendirme yaparken, aynı zamanda bu tür bir değerlendirmenin hoşgörülü bir şekilde ifade edilmesini amaçlar. "Zekân kıt" ifadesi, bir kişinin düşünme veya anlama kapasitesinin kısıtlı olduğunu veya bir konuyu anlamakta zorluk çektiğini belirtirken, eleştiri veya alaycı bir anlam taşıdığını unutmamak önemlidir. Bu tür ifadeleri kullanırken, saygılı bir dil kullanarak ifade etmek ve karşınızdaki kişinin duygularını incitmemeye özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Zekân Kıt kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü iddianame anlatımına göre sanığın katılana söylediği "O zaman beni neden rahatsız ediyorsun, senin kafan basmıyor mu, zekân kıt " şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37931 Karar: 2017/9319 Tarih: 20.09.2017

"Zekân Kıt" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.