Hır Çıkarmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hır Çıkarmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hır çıkarmak" genellikle gereksiz bir gürültü veya kargaşa çıkarmak anlamına gelir. Bu ifade, çevresinde veya ortamında gereksiz yere ses, patırtı veya karışıklık yaratarak dikkat çekmeye çalışmak olarak kullanılır. "Hır" kelimesi, gürültü veya karmaşa anlamını taşırken, "çıkarmak" ise yapmak, meydana getirmek anlamına gelir.

"Hır çıkarmak" terimi, bir kişinin veya bir grubun dikkati üzerine çekmek, bir konuda fark edilmek veya bir durumu vurgulamak amacıyla gereksiz yere gürültü yapmak veya olay çıkarmak anlamında kullanılır. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin dikkat çekmeye çalışırken başkalarını rahatsız ettiğini veya amacının gereksiz olduğunu ifade eder.

Hakaret mi?


Hır Çıkarmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana gıyapta yönelttiği iddiası olan "İnsan gibi davranmıyor, hır çıkarıyor, üç ay sonra cezaevinden çakacağım, o zaman da tazminat davası açacağım" şeklindeki ifadelerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararları verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/44633 Karar: 2017/15026 Tarih: 18.12.2017

"Hır Çıkarmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.