Edepsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Edepsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Edepsiz" kelimesi, hoşgörüsüz, saygısız, terbiyesiz veya ahlak dışı davranışlar sergileyen veya bunları yapan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bir kişinin toplumsal normlara veya kabul edilen davranış kurallarına uymadığını, başkalarının duygularını incittiğini veya saygısızlık yaptığını ifade eder.

Hakaret mi?


Edepsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, suça sürüklenen çocuğun Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde "Edepsizsin" adlı konu başlığı altında iki adet yorumda bulunduğu ve bu şekilde katılana hakaret ettiği iddiası ile dava açılıp suçun maddi unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmiştir. Suça sürüklenen çocuğun yorumları, yazıldığı yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığından, tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/29159 Karar: 2017/5842 Tarih: 16.05.2017

Karar #2

Sonuç olarak, sanığın yorumu (Siyasetçiye hitaben: Edepsizsin) yazdığı yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığından, tebliğnamedeki düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11610 Karar: 2018/5 Tarih: 15.01.2018

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın iddianamede yer alan ve mahkemece kabul edilen sözlerinin (Rapor talebini karşılamayan doktora hitaben: Sen terbiyesizsin, edepsizsin, vatandaşları ezmek için buradasın, bu doktor mahalleliye eziyet etmek için burada, hadi gel beni döv) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/9147 Karar: 2020/4690 Tarih: 19.02.2020

Karar #4

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanlara yönelik ifadeleri (Köşe yazısında, eski gazete çalışanlarına hitaben: Edepsiz olan her halden ve her sözden Allah'a sığınırım, edebi terk eyleyenden her türlü fenalık beklenir de ondan, edep dairesinden çıkan insan her türlü yolu mubah sayar, bize yapılan şantajcı ithamından bunu ziyadesiyle yaşadık. Edebi terk eyleyip iftirayı mubah sayan gazetemizin eski çalışanlarından ... ve... yaptıkları çirkinliğin üstünü örtmek için çamurlarını bize sıçratmaya çalıştılar. Hak hukuk bilmeyen, kul hakkı tanımayan ve tüm çirkefliklerini ellerine aldılar. ... Bütün bunları yaparken hiç utanmadınız mı, hiç yüzünüz kızarmadı mı? O resimleri görenlerin bile yüzü kızardı, siz utanma duygusundan bir karıntı dahi yaşamadınız mı? Çocuklarımıza bakarken de mi yüzünüz kızarmadı) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15187 Karar: 2022/13450 Tarih: 30.05.2022

"Edepsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.